Thảo Mộc Thiên Nhiên Thuận Thành

Trà Bát bảo

(Tổng 20 sản phẩm / 2 trang)
Trà Bát Bảo Cung Đình

Trà Bát Bảo Cung Đình

180.000₫

Trà Sen Long Nhãn

Trà Sen Long Nhãn

150.000₫

Trà Tịnh Tâm

Trà Tịnh Tâm

150.000₫

Trà Dũng Sĩ

Trà Dũng Sĩ

160.000₫

Quý Phi trà

Quý Phi trà

175.000₫

Trà Cúc Hoa bát bảo

Trà Cúc Hoa bát bảo

150.000₫

Oolong Cung đình

Oolong Cung đình

150.000₫

Trà Tâm Sen Lục Vị

Trà Tâm Sen Lục Vị

150.000₫

Trà La Hán Long Táo

Trà La Hán Long Táo

150.000₫

Trà Bát Bảo Hồng Táo

Trà Bát Bảo Hồng Táo

150.000₫

Tam thất bát bảo

Tam thất bát bảo

150.000₫

Trà củ Hà thủ ô đỏ

Trà củ Hà thủ ô đỏ

65.000₫

Trà Sơn Tra

Trà Sơn Tra

70.000₫

Trà Sâm Linh Chi Tim Sen

Trà Sâm Linh Chi Tim Sen

100.000₫

Trà rễ cây Cam Thảo

Trà rễ cây Cam Thảo

50.000₫

Trà Quế Lá Sen Hoa Cúc

Trà Quế Lá Sen Hoa Cúc

100.000₫

Trà Hồng Hoa bát bảo

Trà Hồng Hoa bát bảo

160.000₫

Trà Bát Bảo Nhài Xoắn

Trà Bát Bảo Nhài Xoắn

150.000₫