Thảo Mộc Thiên Nhiên Thuận Thành

Trà túi lọc

(Tổng 20 sản phẩm / 3 trang)
Trà hoàn ngọc xanh

Trà hoàn ngọc xanh

50.000₫

Trà tim sen linh chi

Trà tim sen linh chi

35.000₫

Trà củ Nghệ

Trà củ Nghệ

35.000₫

Trà Bồ Công Anh

Trà Bồ Công Anh

45.000₫

Trà tía tô

Trà tía tô

45.000₫

Trà chùm ngấy

Trà chùm ngấy

55.000₫

Trà Cây Lược Vàng

Trà Cây Lược Vàng

40.000₫

Trà Lá Sen

Trà Lá Sen

40.000₫

Trà dây sapa

Trà dây sapa

45.000₫

Trà cúc hòe hộp đứng

Trà cúc hòe hộp đứng

60.000₫

Trà cỏ mực

Trà cỏ mực

60.000₫

Trà Phan Tả Diệp

Trà Phan Tả Diệp

60.000₫

Trà Lạc tiên tây

Trà Lạc tiên tây

60.000₫

Trà Hồng Đài (dâm bụt)

Trà Hồng Đài (dâm bụt)

60.000₫

Trà lạc tiên

Trà lạc tiên

42.000₫

Trà râu mèo

Trà râu mèo

40.000₫

Trà củ ráy

Trà củ ráy

50.000₫

Trà thanh nhiệt Vĩnh Tiến

Trà thanh nhiệt Vĩnh Tiến

57.000₫

Chè Thanh Nhiệt Thái Bình

Chè Thanh Nhiệt Thái Bình

105.000₫