Thảo Mộc Thiên Nhiên Thuận Thành

Đặc sản miền Bắc

(Tổng 7 sản phẩm / 1 trang)
Thịt Trâu gác bếp

Thịt Trâu gác bếp

800.000₫

Thịt lợn bản hun khói

Thịt lợn bản hun khói

700.000₫

Thịt Bò hun khói Điên Biên

Thịt Bò hun khói Điên Biên

800.000₫

Rượu Hà thủ ô đỏ

Rượu Hà thủ ô đỏ

550.000₫

Rượu thảo dược Tây Bắc

Rượu thảo dược Tây Bắc

600.000₫

Rượu Sâu chít Điện Biên

Rượu Sâu chít Điện Biên

1.000.000₫