Thảo Mộc Thiên Nhiên Thuận Thành

Trà thảo dược (hộp)

(Tổng 20 sản phẩm / 2 trang)
Trà hoàn ngọc xanh

Trà hoàn ngọc xanh

50.000₫

Trà tim sen linh chi

Trà tim sen linh chi

35.000₫

Trà củ Nghệ

Trà củ Nghệ

35.000₫

Trà tía tô

Trà tía tô

45.000₫

Trà chùm ngấy

Trà chùm ngấy

55.000₫

Trà Cây Lược Vàng

Trà Cây Lược Vàng

40.000₫

Trà Lá Sen

Trà Lá Sen

40.000₫

Trà dây sapa

Trà dây sapa

45.000₫

Trà cỏ mực

Trà cỏ mực

60.000₫

Trà Phan Tả Diệp

Trà Phan Tả Diệp

60.000₫

Trà Lạc tiên tây

Trà Lạc tiên tây

60.000₫

Trà Hồng Đài (dâm bụt)

Trà Hồng Đài (dâm bụt)

60.000₫

Trà diệp hạ châu

Trà diệp hạ châu

60.000₫

Trà Trái Nhàu Hùng Phát

Trà Trái Nhàu Hùng Phát

35.000₫

Trà Tim Sen Hùng Phát

Trà Tim Sen Hùng Phát

35.000₫

Trà Hà Thủ Ô Hùng Phát

Trà Hà Thủ Ô Hùng Phát

30.000₫

Trà gừng Hùng Phát

Trà gừng Hùng Phát

35.000₫

Trà Hoa Cúc Hùng Phát

Trà Hoa Cúc Hùng Phát

35.000₫