Thảo Mộc Thiên Nhiên Thuận Thành

Trà Hoa

(Tổng 20 sản phẩm / 2 trang)
Trà Tân Long Châu

Trà Tân Long Châu

120.000₫

Trà Hoa Mộc

Trà Hoa Mộc

180.000₫

Hoa tam thất non

Hoa tam thất non

70.000₫

Nụ tam thất bào tử

Nụ tam thất bào tử

150.000₫

Trà Hoa Lài

Trà Hoa Lài

120.000₫

Trà Bạch Cúc

Trà Bạch Cúc

130.000₫

Trà Cúc hàm hương

Trà Cúc hàm hương

120.000₫

Trà Hoàng cúc

Trà Hoàng cúc

100.000₫

Trà hoa Cúc nụ

Trà hoa Cúc nụ

100.000₫

Trà hoa hồng

Trà hoa hồng

120.000₫

Trà Lavender - Hoa oải hương

Trà Lavender - Hoa oải hương

150.000₫

Trà Hoa Bất Tử

Trà Hoa Bất Tử

100.000₫

Trà Hoa Đào

Trà Hoa Đào

150.000₫

Trà hoa Đậu Biếc

Trà hoa Đậu Biếc

150.000₫